درباره ما

                                                                                        ایران

Google stone یک منبع آنلاین برای صنعت سنگ و مشاغل موازی است. از طریق این وبسایت قادر خواهید بود به اطلاعات کلیه معادن، کارخانه های سنگبری، نمایشگاه ها و دیگر وبسایت های مرتبط دسترسی پیدا کنید که هدف همگی آنها به طور مشترک ارتقا سنگ بعنوان ماده اصلی مصرفی در صنعت ساختمان، تزئینات دکوراتیو و آثار هنری می باشد.

ما دریافتیم سایت های بسیاری برای بررسی کارخانه ها و معادن سنگ وجود دارد، اما هیچ کدام راه آسانی برای دستیابی نوع سنگ مورد نظر نخواهد بود؛ بنابراین با راه اندازی Google stone سبکی متفاوت از جستجویی پیشرفته و منحصر به فرد را در راستای تحقق بخشیدن به اهداف شما در محیطی کاربرپسند(user-friendly) ارائه می دهیم؛پیشرفته ترین شیوه آشنایی، خرید، فروش، مقایسه و سفارشی سازی در صنعت سنگ را با Google stone تجربه کنید.

بدنبال سنگ در هر شهر یا کشوری هستید، در کمترین زمان ممکن به گستره جغرافیایی وسیع تری دست پیدا کنید و بدون واسطه با تولید کنندگان و صاحبان معادن به دو زبان فارسی، انگلیسی ارتباط برقرار کنید.


اهداف ما:

ارائه یک وبسایت با قابلیت پشتیبانی

دسترسی آسان به اطلاعات تولید کنندگان بر اساس نام سنگ

کمک به مشتریان جهت انتخاب صحیح سنگ مورد نظر

ارائه لینک های مستقیم به وبسایت های مختلف

ارتقا صنعت سنگ د رجهان بعنوان یک صنعت انحصاری و پیشرفته

 

نکات قابل توجه:

در گوگل استون خرید و فروش سنگ انجام نمی شود.

در گوگل استون هیچگونه محصولی تامین نمی گردد.

در گوگل استون هیچ گونه توصیه فنی جهت خرید و فروش سنگ ارائه نمی شود.

تمامی تصاویر موجود در سایت به صورت نمونه می باشد.

در گوگل استون قیمت ارائه نمی شود.

در گوگل استون هیچ گونه بنر تبلیغاتی وجود ندارد.

 

 

                                                                                        English

Welcome to the Google stone, the online resource website for the stone industry and allied professions. From this website you will be able to access the information of many of the quarries, processors, & numerous other related websites that are all interested in promotion of stone as the main premier material whether it be for constructional, ornamental, decorative or monumental use

According to the worldwide communications & technology developments, Google stone has opened up a wide range of new communication ways, allowing you to contact to stone cutting factories, quarries, suppliers, related services & … for less money and even faster than ever before.

If you are looking for your desired stone in any city or country, you will find it in minimum time possible & without any intermediate between you & the companies


For registering the information of your factory or mine please sign in so after examining your data by our experts you will be logged in the website.

Experience the most advanced methods of trading, buying, selling & comparing by Google stone searching engine

:Our goals

To provide a user-friendly navigable web site

Easy access to the factories & quarries information

To provide direct links to other websites

Helping customers to choose their desired products offered by companies

To promote the stone industry throughout the world as a professional and dedicated industry

 

:It is important to note the following

TheGoogle stone does not sell stone

The Google stone does not supply any materials

The Google stone does not give technical advice

The Google stone does not have any material prices on this web site

All material images displayed are average samples only and subject to variation

This website doesn’t accept any advertising poster or banner

 

 

                                                                                           中国

目前技术发展以及通信,最快最廉价的方式在世界上从事业务。使用这些可以节省时间和费用,产品和服务在视线涉及到各种建筑石材的多家世界我们有机会获得约三十亿人。

如果您正在寻找在各个城市和国家,在最短的时间内将获得广泛的地域分布 而如果没有中介机构与生产者和采石场和消费者的业主进行沟通。

请记录您的工厂或矿山,英文资料,你在网站上先注册, 审核您的信息后,我们的专家会Google stone网站。

最先进的测年技术,采购,销售和比较石头建筑,搜索过滤器,以 Google stone 经验。

 

 

                                                                                       Turkish

Çağımızdaki teknolojinin ve iletişimin gelişmesi, uluslararsı ticari ilişkilerinin yapılanmasına yönelik olan yolların en hızlı ve en ucuzudur. Bunlardan faydalanarak zaman ve maliyette tasarruflu olabiliriz ve çeşitli inşaat taşlarıyla ilgili ürün ve hizmetleri, internet ağını dünya çapında kullanan 3 milyar kişilik kitleye sergileyebiliri

Herhangi bir şehir veya ülkede taş arıyorsanız, en kısa bir sürede büyük bir coğrafyaya ulaşabilirsiniz ve aracı olmadan doğrudan üreticiler ve maden sahipleri ve inşaat taşı tüketicileriyle iletişim kurabilirsiniz

Kayıt olmak için fabrika veya madeninizle ilgili bilgileri İngilizce olarak web sayfamızda kaydetmenizi rica ederiz. Bilgileriniz denetlemeden sonra, uzmanlarımız tarafından Google stone sayfasında paylaşılacaktır

Tarama filtresi imkanına sahip olan Google stone ile inşaat taşlarının tanıtımı, alımı, satışı ve mukayesesi hakkında deneyimli olunuz

 

 

                                                                                          russa

В наше время, разработки в области технологий и коммуникаций, самый быстрый и дешевый способ для создания взаимодейственного бизнеса в мире и с использованием данного элемента можно сэкономить время, затраты, продукцию и услуги , связанные с различного вида строительным камнем, который могут увидеть более трех млрд.человек имеющим доступ к итренету во всем мире.

Если вы ищете камень, то в каждом городе и стране, в кратчайшие сроки вы можете получить широкий географический диапазон и легко и без посредников связаться с производителями и владельцами каменных шахт и потребителями строительного камня.

Пожалуйста, для того, чтобы зарегистрировать информацию о вашем заводе или шахте, для начала необходимо зарегистрироваться на нашем сайтена английском языке, после того, как мы исследуем вашу информацию, наши эксперты разместят её на сайте Google stone.

Самые современные методы знакомства, покупки, продажи и сравнения строительного камня с возможностью проведения фильтрового поиска, все это на сайте Google stone, у которого большой опыт в данных вопросах.

 

 

                                                                                           Italy

Oggigiorno , lo sviluppo della tecnologia e le comunicazioni digitali , ha creato la via più facile e più veloce per instaurare le relazioni e le interazioni commerciali al livello mondiale ; e utilizzando questi mezzi siamo in grado di esporre e di mettere a disposizione di oltre 3 miliardi di persone che accedono ad internet da tutto il mondo , i prodotti ed i servizi relativi ad una vasta varietà di pietre come il materiale di costruzione per gli edifici , risparmiando notevolmente sui costi e tempi .

Se cercate i prodotti in pietra in ogni città e paese nel mondo , potrete accedere ad una vasta diffusione geografica nel minor tempo possibile , e sarete messi in contatto diretto coi produttori e gli imprenditori delle cave ed i consumatori dei prodotti in pietra senza intermediari .

Al fine di registrare le informazioni della vostra fabbrica o cava , si prega di iscriversi inizialmente nel sito internet della società in inglese , in modo che dopo aver esaminate le informazioni da parte dei nostri periti , esse vengano inserite nel sito di Google stone .

Esperimentate il più moderno metodo di apprensione , acquisto , vendità , e di confronto dei prodotti in pietra da costruzione utilizzando la possibilità di ricerca nel sito di Google stone .

 

                                                                                        العربیة

یعتبر تطور التکنولوجیا و المواصلات فی الأیام الراهنة أسرع و أرخص طریقة لإیجاد العلاقات التجاریة على مستوى العالم، فیمکن من خلال استخدام هذه الإمکانیات عرض المنتجات و الخدمات المتعلّقة بأنواع أحجار البناء بالاقتصاد فی الوقت و التکالیف لأکثر من 3 ملیارات شخص یمکنهم استخدام الانترنت فی أرجاء المعمورة.

فی حال البحث عن الحجر فی أیة مدینة أو بلد یمکنم العثور على السلع المطلوبة فی أوسع دائرة جغرافیة وفی أسرع وقت ممکن، و یمکنکم الارتباط بشکل مباشر مع المنتجین و أصحاب المناجم و المستهلکین لأحجار البناء.

و لأجل تسجیل معلومات المصنع أو المنجم، یمکنکم التسجیل باللغة الانجلیزیة فی الموقع بدایة لکی یتمّ دراسة معلوماتکم بواسطة خبرائنا و وضعها فی موقع Google stone.

یمکنکم تجربة أفضل طریقة للتعرف على أحجار البناء و شراء و بیع و قیاستها مع البعض فی موقع Google stone بامکانیة البحث عن المنتجات المختلفة.

googlestone
googlestone
googlestone
googlestone