سنگ تراورتن ابیانه

معدن سنگ تراورتن ابیانه دارای طیف کرم روشن، کرم تیره تا بژ می­باشد که از سال 1390 بهره برداری گردید که این سنگ غالبا به صورت بی موج ( c) بریده می­شود و درجات خوب آن در نماهای ساختمان و ساخت نماهای رومی و کلاسیک بسیار مناسب است.

معدن سنگ تراورتن ابیانه در استان اصفهان، شهرستان نطنز، روستای ابیانه واقع گردیده است.

آنالیز تراورتن ابیانه

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0/525032/073
Max 5/56780102/706/5
ابیانه 1/72 2/66 8 778 2/8