سنگ تراورتن رامشه

سنگ تراورتن رامشه در نگاه اول شباهت زیادی به عباس آباد ابرو بادی دارد ولی سنگ تراورتن رامشه قدری خلل و فرج بیشتری نسبت به سنگ تراورتن عباس آباد دارد. و از مقاومت فشاری کمتری نسبت به سنگ تراورتن عباس آباد برخوردار است ولی از لحاظ قیمت می­تواند جایگزین خوبی برای تراورتن های عباس آباد باشد.

سنگ تراورتن رامشه بیشتر در نمای ساختمان و دیواره های داخلی و خارجی ساختمان از جمله دیواره­های پارکینگ و دیواره­های راه پله و نورگیر­ها و محوطه سازی استفاده می­شود.

معدن سنگ تراورتن رامشه در منطقه آب ترش رامشه اصفهان واقع گردیده است.

آنالیز تراورتن کرم رامشه

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0/525032/073
Max 5/56780102/706/5
کرم رامشه 1/33 2/42 9 490 3