سیلور تکاب

تراورتن سیلور تکاب

سنگ تراورتن تکاب دارای طیف رنگی سیلور یا دودی روشن تا تیره متغیر است و به دو صورت موج دار (v) و بی موج (c) در ابعاد تایل و اسلب و در نوع سائیده و چرمی و آنتیک فرآوری می­گردد.

سنگ تراورتن سیلور تکاب به دلیل رنگ ثابت در معرض نور آفتاب در نمای ساختمان کاربرد زیادی دارد و از آن در ساخت مصنوعات سنگی از جمله سنگ گیوتین، پازل و ... استفاده می­شود.

معدن سنگ تراورتن سیلور تکاب در استان آذربایجان غربی شهرستان تکاب واقع گردیده است.

آنالیز تراورتن سیلور تکاب

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0/525032/073
Max 5/56780102/706/5
سیلور تکاب 0/21 2/67 5 4003