طرق شاهزیدی

سنگ تراورتن طرق شاهزیدی

سنگ تراورتن طرق شاهزیدی نوعی تراورتن کرم روشن-کرم بژ و بژ می­باشد که نوع سوپر آن با سنگ تراورتن آتشکوه برابری می­کند.

این سنگ به دو صورت موج دار (v) و بی موج (c) و در نوع سائیده و چرمی فرآوری می­گردد.

کاربرد این سنگ بیشتر در نماهای ساختمان و نماهای کلاسیک و نماهای رومی و ساخت مصنوعات سنگی از قبیل سراحی، گیوتین، سنگ آنتیک و احجام سنگی استفاده می­شود.

معدن سنگ تراورتن طرق شاهزیدی در استان اصفهان، جاده نطنز، طرق رود، باغستان بالا واقع گردیده است.

آنالیز تراورتن طرق شاهزیدی

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0/525032/073
Max 5/56780102/706/5
طرق شاهزیدی 1/30 2/53 74603