کرم دماوند

سنگ تراورتن دماوند

سنگ تراورتن دماوند در رده سنگ های کرم، کرم بژ و بژ می­باشد. که بسته به نوع رگه و شالی های موجود در سنگ درجه بندی می گردد.

سنگ تراورتن دماوند به دو صورت موج دار (v) و بی موج (c) و در دو نوع سائیده و چرمی فرآوری می­گردد که درجات ممتاز و سوپر آن در نمای ساختمان و درجت پائین تر در دیواره­های نورگیر­ها و پارکینگ و نماهای پشت ساختمان استفاده می­شود.

معدن سنگ تراورتن دماوند در شهرستان دماوند کیلومتر 38 جاده فیروزکوه واقع گردیده است.

آنالیز تراورتن کرم دماوند

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0/525032/073
Max 5/56780102/706/5
کرم دماوند