زرد اصفهان

سنگ تراورتن زرد اصفهان

سنگ تراورتن زرد اصفهان به علت سوراخ هایی که در سطح دارد مقاومت خوبی در مقابل سرما و گرما و همچنین لغزندگی دارد و در محوطه سازی کاربرد دارد. همچنین از این سنگ بدلیل رنگ ثابت آن در مجاورت نور خورشید می توان در نماهای ساختمانی استفاده کرد. سنگ تراورتن زرد اصفهان به دو صورت موج دار (v) و بی موج (c)، چرمی و ساب خورده فرآوری می­گردد. همچنین به صورت آنتیک و گیوتین نیز تولید می­گردد.

معدن سنگ تراورتن زرد اصفهان در استان اصفهان، شهرستان نطنز واقع گردیده است.

آنالیز تراورتن زرد اصفهان

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0/525032/073
Max 5/56780102/706/5
زرد اصفهان 1/16 2/50 9480 3