آلاچیق

آنالیز دکوراتیو آلاچیق

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min
Max
آلاچیق