سنگ مرمریت آرک بیرجند
سنگ مرمریت آرک بیرجند دارای رنگ کرم و دارای رگه ها و فسیل هایی به رنگ نارنجی و قهوه ای دیده می شود. این سنگ با توجه به وجود ناخالصی ها و تخلخل زیاد کاربرد مناسبی در کف فرش ساختمان ندارد. سنگ مرمریت آرک بیرجند از بازار خوبی در ایران برخوردار است.سنگ مرمریت آرک بیرجند بدلیل ساب پذیری بالا در دیواره های پارکینگ و راه پله ها و نور گیرها می توان استفاده نمود.

آنالیز مرمریت آرک بیرجند

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0/06510Petty2/262/5
Max 1/3015004/52/806/5
آرک بیرجند 0/79 2/70 0/98 1230 3