ورتون

سنگ تراورتن ورتون

سنگ تراورتن ورتون دارای طیف رنگی کرم تا بژ دارای رگه های پهن و نازک که به دو صورت موج دار (v) و بی موج (c) بریده می شود و بسته به درخواست به صورت سائیده-هوند-چرمی (آنتیک) و تامبل در ابعاد تایل و یا اسلب فرآوری می­گردد.

سنگ تراورتن ورتون بیشتر در نمای ساختمان، دیواره های داخلی و محوطه سازی کاربرد دارد. همچنین در ساخت صراحی و مجسمه و آب نماهای سنگی کاربرد زیادی دارند.

معدن سنگ تراورتن ورتون در شرق اصفهان، منطقه ورتون واقع گردیده است.

آنالیز تراورتن ورتون

میزان مطلوب % جذب آب % وزن مخصوص gr/cm تخلخل % مقاومت فشاری kg/cm مقاومت سایشی %
Min 0/525032/073
Max 5/56780102/706/5
ورتون